Rohil Sharma, KL Rahul, Saiyami Kher at Adidas Uprising 3.0 race

Rohil Sharma, KL Rahul, Saiyami Kher at Adidas Uprising 3.0 race